Biker Kush

Biker Kush @ Karma Genetics

Lineage / Genetics

Biker Kush

Hells Angel OG x Lucifer OG

[OG Kush x Nebu’s Blackberry] – [Hells Angel OG x SFV OG Kush BX2]
[Chemdawg x {Lemon Thai x Hindu Kush} | The Black x Afghani] – [OG Kush x Nebu’s Blackberry | SFV OG x SFV OG Kush]

 

Breeder – Karma Genetics